decoratie

werkwijze

Mijn kind kan ik bijvoorbeeld laten deelnemen aan KIES-omgangsbegeleiding als mijn ex-partner en ik een ouderschapsplan bij de advocaat gaan opstellen. De KIES-coach biedt de eerste begeleiding aan mijn kind als hij/zij hoort dat wij gaan scheiden en geeft mijn kind een stem in het ouderschapsplan. De advocaat kan hier rekening mee houden in het opstellen van het plan. Begeleiding van mijn kind bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1 uur bij de advocaat op kantoor.
Bij de start van de begeleiding wordt een evaluatiedatum vastgesteld. Op die datum kijk ik als ouder(s) samen met de begeleider van Het KompaZ of we de begeleiding kunnen afronden of dat de samenwerking moet worden vervolgd. Voor meer informatie over de inhoudelijke begeleiding, zie ‘Aanbod’.

*lees voor kind ook kinderen indien van toepassing

Investering
Na het ondertekenen van het contract en plan van aanpak door mij en mijn ex-partner dient 50% van de totale factuur te worden overgemaakt voor de aanvang van de begeleiding voor afgebakende trajecten. De andere 50 % van het bedrag dient na afronding van de begeleiding binnen 14 dagen te worden overgemaakt. Voor niet afgebakende trajecten wordt voor de aanvang van de begeleiding 1 maand vooruit betaald. Na afronding van de begeleiding wordt het resterende bedrag overgemaakt binnen 14 dagen.
 

KIES heeft een partnership gesloten met zorgverzekeraar Agis. Dat betekent dat zij als eerste zorgverzekeraar een deel van de KIES-begeleiding vergoeden. Wilt u weten hoe deze vergoeding er voor u uitziet. Klik dan op onderstaande link.

website Agis