decoratie

werkwijze

Als ouder kan ik nadere informatie over Het KompaZ vinden via de website www.hetkompaz.nl. Onderaan de website staan de gegevens om Het KompaZ te bereiken. Via de e-mail of per telefoon kan ik contact opnemen met mijn vraag. Nadat ik contact heb gehad en uitleg heb gekregen over de werkwijze, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Het liefst met mij als ouder en mijn ex-partner samen. Mocht ik of mijn ex-partner dit lastig vinden, kunnen deze gesprekken apart plaatsvinden. Tijdens dat gesprek wordt dieper ingegaan op de hulpvraag. Na het gesprek wordt een concreet en op maat gemaakt plan op papier gezet. Dit kan gaan om begeleiding voor mijn kind of begeleiding voor mijzelf en/of ex-partner of een combinatie daarvan. Als ik op basis van het plan van aanpak en de begroting besloten heb om begeleiding van Het KompaZ te ontvangen, teken ik een contract. Als zowel ik als mijn ex-partner het gezag hebben over ons kind*, moeten wij allebei een handtekening zetten als mijn kind begeleiding krijgt vanuit Het KompaZ. Dit om vooraf helder te zijn naar, indien van toepassing, beide ouders en in het belang van het kind. Bij toestemming van beide ouders kan de begeleiding worden gestart.

* lees voor kind ook kinderen indien van toepassing

lees meer