decoratie

Ouders

Op het moment dat je gaat trouwen hoop je dat dit de eerste en de laatste keer is. Helaas is het anders gelopen dan dat je voor ogen had. Misschien hebben jullie er hard voor gevochten, maar heeft het niet zo mogen zijn. Een scheiding gaat vaak gepaard met veel verdriet en boosheid. Meestal omdat de een wel wil scheiden en de ander niet. Degene die wil scheiden heeft al een heel proces achter de rug. Voor degene die het net hoort, stort de wereld even in. Hoe nu verder? En hoe gaan we dat met de kinderen doen? Als ouder(s) wil je uiteraard het beste voor je kind. Maar in de fase van verdriet en boosheid is het moeilijk om te zien wat je kind nodig heeft. Met name het neutraal blijven over de ander vraagt veel van een ouder.

Begeleiding vanuit Het KompaZ helpt mij als ouder(s) om zicht te krijgen op wat mijn kind in een scheiding doormaakt en hoe ik mijn kind hierin kan ondersteunen. Daarnaast kan ik zelf ondersteuning ontvangen in het proces van een scheiding.