decoratie

missie & visie

Missie van Het KompaZ

Het professioneel begeleiden van het gezin, zodat zij meer bewust zijn in hun handelen, zichzelf en anderen beter leren accepteren en zelf weer hun pad verder kunnen bewandelen.

Visie van Het KompaZ


Door gezinsgerichte begeleiding en opvoedingsondersteuning wordt gewerkt aan bewustwording, acceptatie en regie, zodat de weg opnieuw verkend en het evenwicht hervonden wordt. Voor kinderen worden professionele praktische spel en praatprogramma’s ingezet. Voor ouders/gezin wordt gebruik gemaakt van vraag- en oplossingsgericht werken door middel van individuele en gezinsgesprekken. Empowerment is het uitgangspunt hiervoor. Empowerment gaat uit van de kracht van de mens om de regie weer in handen te nemen en daarbij gebruik te maken van de kwaliteiten van het gezin.