decoratie

KIES voor het bijzondere kind

Dit programma bestaat nog meer uit creatieve werkvormen in vergelijking met het KIES basisonderwijs programma. Het tempo van het programma is aangepast mede omdat mijn kind* mogelijk een ‘rugzakje’ heeft op basis van een zorgvuldig gestelde diagnose. Aangezien mijn kind een specifieke aanpak nodig heeft, wordt vaak vooraf informatie ingewonnen door de KIES-coach via mij als ouder, de intern begeleider en de leerkracht van de school.

*lees voor kind ook kinderen indien van toepassing.