decoratie

KIES

voor het bijzondere kind

KIES voor bijzondere kinderen in het reguliere en speciale basisonderwijs

Dit programma wordt op de school van mijn kind* aangeboden in een groep van maximaal 6 kinderen onder begeleiding van een professioneel opgeleide KIES-coach. Voor mij als ouder is er een informatie- en evaluatiemoment op school. Dit programma is speciaal bedoeld voor mijn kind, omdat hij/zij moeite heeft om het reguliere KIES-programma te volgen. Dit kan om verschillende redenen zijn zoals zich moeilijk kunnen concentreren, druk gedrag laat zien en/of moeilijk kan praten over zijn/haar gevoelens. Dit programma bestaat uit 8 bijeenkomsten.

lees meer

*lees voor kind ook kinderen indien van toepassing.