decoratie

Empowerment

Empowerment gaat uit van de kracht van mij als ouder (*)om de regie weer in handen te nemen en daarbij gebruik te maken van de kwaliteiten van mijzelf. Doelen van empowerment zijn:

  • het aanspreken & bevorderen van de draagkracht en het probleemoplossend vermogen van mij als ouder
  • mij meer inzicht en verantwoordelijkheid geven in de opvoeding
  • het ontwikkelen en optimaliseren van de beschermende omgevingsfactoren

De visie daarbij is:

  • ik werk samen met de begeleider van Het KompaZ
  • ik en de begeleider van Het KompaZ zijn samen verantwoordelijk voor het proces van de begeleiding
  • de begeleider van Het Kompaz sluit aan bij mijn behoeften en die van mijn kind (**)
  • de begeleider van het Kompaz werkt transparant en maakt inzichtelijk welke stappen worden gezet en waarom

(*) lees voor ouder ook ouders indien van toepassing.
(**) lees voor kind ook kinderen indien van toepassing.

Lees meer