decoratie

Disclaimer

Disclaimer van Het KompaZ

Het KompaZ spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt Het KompaZ geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Het KompaZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Het KompaZ streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Het KompaZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Het KompaZ, of door u aan Het KompaZ, of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Het Kompaz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.