decoratie

contextuele therapie

Het basisidee van Nagy (spreek uit als Notch) is dat ik als ouder* op zoek ben naar een balans in geven en ontvangen. Dit geven en ontvangen is iets wat iedere ouder kan voelen. Ik sta als ouder in balans met mijn ouders als geheel en ook apart met mijn kind**, mijn baas, mijn vrienden enz. Deze balans ontstaat door ons geven en ontvangen. Deze wisselwerking van geven en ontvangen is een dynamisch proces tussen mensen waardoor een schuld of een tegoed ontstaat. Door in de schuld bij iemand te staan of een tegoed te hebben ontstaat een evenwicht in ons of juist niet.

De contextuele therapie richt zich op vier dimensies:

  • de feitelijke gebeurtenissen (erfelijkheid, echtscheiding, werkeloosheid, armoede enz.)
  • de psychologie (persoonlijkheid, gevoelens, gedachten enz.)
  • de interactie (gedrag, communicatie enz.)
  • de relationele ethiek (evenwicht tussen geven en ontvangen)

De begeleiding bestaat er voornamelijk uit het gezin inzicht te geven in die dimensies, waar er (nog) geen levensweg gevonden is of waar nog schuld is. Na wat meer inzicht volgt begeleiding om het gezin hierin te kunnen ondersteunen en de regie weer uit te voeren.

lees meer

*lees voor ouder ook ouders indien van toepassing.
**lees voor kind ook kinderen indien van toepassing.