decoratie

KIES

Algemeen

Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)

Een groot deel van de tijd is mijn kind* op school. Als het niet goed gaat met mijn kind is dat meestal ook merkbaar in de klas. Mijn kind valt dan op door zijn gedrag of prestaties. Voor mijn kind verandert er veel na scheiding. Zijn/haar gevoel van veiligheid en vertrouwen valt weg. School is vaak de enige plek waar alles hetzelfde blijft. Toch spelen de dingen die mijn kind meemaakt vaak nog door hun hoofd als hij/zij op school zijn. De scheiding kan het kind dan belemmeren in zijn/haar ontwikkeling. KIES leert mijn kind, met lotgenoten en binnen de veiligheid van de school, hun ervaringen een plek te geven. Ook als de scheiding al langer geleden is. Door middel van verschillende werkvormen, zoals kringgesprekken, spelactiviteiten en werkbladen wordt het proces van de scheiding doorlopen van: hoe hoorde je het, hoe is het nu met je en wat heb je nog nodig voor de toekomst? Naast begeleiding in groepjes op school, kan mijn kind ook individuele begeleiding volgen.

Voor meer informatie over KIES verwijzen wij u naar de website: www.kiesvoorhetkind.nl

*lees voor kind ook kinderen indien van toepassing.